SPCO Groene Hart

‘Wij maken vooral gebruik van Gebouw365 voor de borging van de documenten en contracten. Tekeningen, MJOP rapportages, keuringen etc. staan opgeslagen onder het juiste gebouw en zijn altijd te bereiken. Door Gebouw365 bevinden zich de documenten en contracten van onze 13 basisscholen in één overzichtelijk systeem. Door de duidelijke boomstructuur zijn de documenten per gebouw makkelijk terug te vinden. De documenten die bij de contracten horen, zijn in Gebouw365 gekoppeld aan de contractenmodule. Er is hierbij een ingangsdatum van het contract aangegeven, de einddatum van het contract en de opzeggingstermijn. Wanneer het contract bijna verloopt, krijgen we in Gebouw365 een melding dat we het contract kunnen opzeggen, verlengen of anders. De consultants van Gebouw365 hebben dit allemaal voor ons ingericht. Door middel van een inlog kunnen wij overal over de juiste informatie beschikken.’

SPCO Groene Hart maakt gebruik van het ‘uitgebreide pakket’ van Gebouw365.

Onze klanten

Onderstaand treft u een greep uit onze opdrachtgevers aan. 

Laurentius WonenDomijnWoonkracht10WelbionsDe WoonplaatsSPCO Groene HartRaderadviesGemeente BernhezeStichting FluentaVivareProvides