Inventarisatie module 

In deze module kunt u alle hoeveelheden vastleggen die behoren bij een bepaald type. Door de applicatiebeheerder is bepaald welke elementen in welke eenheid gevuld moeten worden. 

Indien u drukt op de knop 'toon template' worden alle types getoond met alle regels uit inventarisatie sjabloon. Indien u drukt op de knop 'verberg template', dan worden alleen de gevulde regels en types getoond. 

Als u een type uitvouwt, dan krijgt u de regels te zien die moeten worden gevuld bij het betreffende type. De voorwaardes worden hiervoor gedefinieerd door de applicatiebeheerder in de betreffende sjablonen. Dit betekent dat u geen regels kan verwijderen of toevoegen zonder de tussenkomst van de applicatiebeheerder. 

Afhankelijk van de instellingen binnen uw omgeving is het mogellijk om de hoeveelheden te kopiëren van het ene type naar het andere. Dit kan alleen van types met een gelijke objectspecificatie. Hiertoe drukt u op de knop 'kopieren type'. In het scherm geeft u bij het pulldown menu 'Orgineel' het type aan waarvan u de hoveelheden wil kopiëren en bij het pulldown menu 'Doel' het type waar u de hoeveelheden naar toe wil kopiëren. Houd er rekening mee dat eventueel reeds ingevulde hoeveelheden in het doeltype hierdoor worden overschreven. Indien u op 'Ok' klikt, krijgt u een bevestiging van het aantal gekopieerde regels. 

Onze klanten

Onderstaand treft u een greep uit onze opdrachtgevers aan. 

Laurentius WonenDomijnWoonkracht10WelbionsDe WoonplaatsSPCO Groene HartRaderadviesGemeente BernhezeStichting FluentaVivareProvides