Inventarisatieclusters Gebis

In deze module koppelt u de diverse types aan de adressen. Afhankelijk van de inrichting van uw omgeving is het mogellijk om meerdere types te hangen aan een adres. 

Ga in de boom staan op het adres waarbij u een type wil toevoegen en kies bij de pulldown de objectspecificatie. Vul vervolgens in het veld 'Objecttype' een type in, zoals bijvoorbeeld een Getal, Letter of combinatie van beide. Alhoewel hier technisch gezien ook een woord mag staan, zoals bijvoorbeeld laagbouw, zal dit de overzichtelijkheid van de rapportages niet altijd ten goede komen. Dit kunt u beter vermelden bij het veld opmerking. Het is verplicht om het veld 'Objecttype' in te vullen. 

Door het klikken op de grijze balk voor de types en vervolgens op 'DEL' toets te drukken, is het mogelijk een type te verwijderen bij het adres. Het type zal niet worden verwijderd in de inventarisatie omdat het wenselijk is om de data terug te kunnen halen. Voordat het type definitief verwijderd wordt bij het adres krijgt u een bevestigingsscherm.

Onze klanten

Onderstaand treft u een greep uit onze opdrachtgevers aan. 

Laurentius WonenDomijnWoonkracht10WelbionsDe WoonplaatsSPCO Groene HartRaderadviesGemeente BernhezeStichting FluentaVivareProvides