"Gebis is software

voor het efficiënt bijhouden

en trackable maken

 

van hoeveelheden 

van gebouwen op ieder

denkbaar abstractie niveau"

bekijken

"Gebouw365 is een

compleet op internet

gebaseerd

gebouwbeheersysteem

 

waarbij u alle zaken

rondom uw gebouw

centraal vastlegt"

bekijken

Zayaz maakt gebruik van Gebis

Gemeente Bernheze maakt gebruik van het uitgebreide pakket en het pakket gebouwveiligheid

Raderadvies maakt al ruim 10 jaar gebruik van Gebis 

SPCO Groene Hart maakt gebruik van het uitgebreide pakket

Zayaz: "De kracht van Gebis is eenvoud!"

"Wij gebruiken Gebis als ondersteunende tool om eenvoudig hoeveelheden vast te leggen van ons bezit. Gebis zorgt ervoor dat onze data goed geborgd is. Uit welke elementen en hoeveelheden bestaat ons bezit? Vanuit welke woningtype, blok of berging is dit opgebouwd? Binnen Gebis zijn de hoeveelheden herleidbaar, zelfs tot op adresniveau. Doordat de hoeveelheden tot op adresniveau herleidbaar zijn, is bij aankoop of verkoop van woningen de totaalhoeveelheid op complexniveau eenvoudig doorgerekend. De koppeling met de MJOB software maakt het mogelijk om de aangepaste hoeveelheden eenvoudig over te zetten naar Vastware."

Gemeente Bernheze maakt sinds 2021 gebruik van Gebouw365

"De consultants van Gebouw365 hebben voor ons de modules ingericht. We hebben de gegevens zoals keuringsrapporten, tekeningen etc. aangeleverd, waarna zij ze op de juiste plek hebben geüpload in Gebouw365. Alle contacten, documenten en contracten staan onder het juiste gebouw in één systeem. Er is een duidelijke structuur aangebracht en we krijgen een melding wanneer een contract bijna afloopt. Hierdoor kunnen we tijdig schakelen of we een contract verlengen of een nieuw contract aangaan. Naast dat alles op de juiste plek staat, kunnen door de gebouwbeheerders ook meldingen van een storing gedaan worden. Ook dit zie je terugkomen in het systeem. In een overzichtelijk dashboard kun je dan bijv. ook zien hoe vaak een cv-ketel in storing heeft gestaan. Ook zien we in het dashboard of we nog compliant zijn t.a.v. wet- en regelgeving. Doordat per gebouw aangegeven is welke onderdelen van toepassing zijn, wordt er door het systeem een reminder gegeven drie maanden voor de vervaldatum. Al met al is Gebouw365 overzichtelijk en ondersteunt het ons bij het beheren van ons vastgoed."

Raderadvies maakt al ruim 10 jaar gebruik van Gebis

"Wij gebruiken Gebis vooral om tot een onderbouwde woning- en of blok type te komen tijdens de inventarisatie. Voordeel hiervan is dat er op deze wijze uniform gewerkt wordt in een bekend systeem. Wat fijn is, is dat we vanuit Gebis de elementen en hoeveelheden kunnen inlezen in verschillende MJOB pakketten. We zetten Gebis dan ook vooral in wanneer we inventarisaties en conditiemetingen NEN2767 uit voeren voor woningcorporaties. Gebis zorgt er voor dat het uiteindelijke MJOP overzichtelijk is. Elementen en hoeveelheden zijn namelijk op een accurate en inzichtelijke wijze vastgelegd in Gebis. Mochten er bezitsmutaties zijn, dan worden op een eenvoudige wijze de hoeveelheden in de inventarisatie doorgerekend met Gebis. Dat is ideaal!"

SPCO Groene Hart maakt gebruik van de functinaliteit uit het uitgebreide pakket

‘Wij maken vooral gebruik van Gebouw365 voor de borging van de documenten en contracten. Tekeningen, MJOP rapportages, keuringen etc. staan opgeslagen onder het juiste gebouw en zijn altijd te bereiken. Door Gebouw365 bevinden zich de documenten en contracten van onze 13 basisscholen in één overzichtelijk systeem. Door de duidelijke boomstructuur zijn de documenten per gebouw makkelijk terug te vinden. De documenten die bij de contracten horen, zijn in Gebouw365 gekoppeld aan de contractenmodule. Er is hierbij een ingangsdatum van het contract aangegeven, de einddatum van het contract en de opzeggingstermijn. Wanneer het contract bijna verloopt, krijgen we in Gebouw365 een melding dat we het contract kunnen opzeggen, verlengen of anders. De consultants van Gebouw365 hebben dit allemaal voor ons ingericht. Door middel van een inlog kunnen wij overal over de juiste informatie beschikken.’

SPCO Groene Hart maakt gebruik van het ‘uitgebreide pakket’ van Gebouw365.

De cijfers

Kenmerkend voor Gebouw365 zijn de volgende cijfers:

20


Tevreden klanten

280.000


Gebouwen

100


Gebruikers


Nieuws

Wat is Gebis?

Gebis is software voor het efficiënt bijhouden en trackable maken van hoeveelheden van gebouwen op ieder denkbaar abstractie niveau! 

Gebouwveiligheid Gebouw365

De module wet- en regelgeving van Gebouw365 geeft u digitaal overzicht en inzicht in de actuele wet- en reg...

Release Notes Gebis - jan. 2021

In januari heeft er een nieuwe release plaatsgevonden van Gebis. Graag willen we u op de hoogte brengen van...

Wat is Gebouw365?

Gebouw365 is software waarbij u alle zaken rondom uw gebouw centraal vastlegt. Bij het beheren en onderhoud...

Onze klanten

Onderstaand treft u een greep uit onze opdrachtgevers aan. 

Laurentius WonenDomijnWoonkracht10WelbionsDe WoonplaatsSPCO Groene HartRaderadviesGemeente BernhezeStichting FluentaVivareProvides